• VEILIG DIGITAAL WENST JE EEN GEZOND EN (ONLINE) VEILIG 2021
  • VEILIG DIGITAAL, HÉT PORTAAL VOOR CYBERCRIMEPREVENTIE
  • LEES HET VEILIG DIGITAAL MAGAZINE EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN RECENTE CYBERONTWIKKELINGEN
HOME » CHECK DIT » My Data Done Right


De Algemene Verordening gegevensbescherming -AVG- geeft je verschillende rechten om meer grip op je gegevens te krijgen. Maar het hebben van bepaalde rechten op papier is niet hetzelfde als het uitoefenen van deze rechten in de praktijk.


Daarom heeft Bits of Freedom de tool My Data Done Right gemaakt om je te helpen met het opstellen, versturen en bijhouden van je verzoeken om inzage te krijgen in je persoonsgegevens of je persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of ze in een handig formaat op te vragen.

Bits of Freedom is de Nederlandse digitale burgerrechtenbeweging die opkomt voor jouw internetvrijheid. Privacy en communicatievrijheid op internet staan daarbij centraal.

Zij zijn één van de medeoprichters van het European Digital Rights initiative (EDRi).