• Wanneer heb jij voor het laatst een update check uitgevoerd?
 • Doe het nu !
 • Gebruik het gratis programma Patch My PC.
 • Te vinden in het menu Software.
HOME » INFORMATIE » Cloudcomputing

De term ‘Cloud’ ofwel ‘Wolk’ is eigenlijk een beetje misleidend. Uiteraard hangen je gegevens niet zomaar ‘ergens’ in de lucht, maar worden ze opgeslagen op een Cloudserver. Hoe veilig is ‘werken in de Cloud’ eigenlijk?

 

De Cloud heeft veel voordelen.

Eén daarvan is dat je als organisatie de ICT-infrastructuur kunt verschuiven naar ‘huren op maat’. Er zijn dus geen grote investeringen in eigen servers, onderhoud en bemensing nodig en je betaalt naar gebruik. Daarnaast is het mogelijk om gegevens te delen met andere (interne) gebruikers. Werken in de Cloud is daarom een handig hulpmiddel om samen te werken.

Hier is bijvoorbeeld bijoverheden veel vraag naar. Zij werken veelvuldig in ketens samen met publieke en private partijen. Tot slot willen we steeds meer en meer tijd- en plaats-onafhankelijk werken. Bij Cloud Computing kun je eenvoudig, snel en flexibel gebruik maken van ICT-diensten en is je data altijd beschikbaar.


Ondanks de voordelen zijn veel mensen nog terughoudend als het gaat om werken in de Cloud. Ze zijn bang dat hun gegevens voor het oprapen liggen voor internetcriminelen. Toch doen we het privé bijna allemaal al; zo zetten we bijvoorbeeld onze vakantiefoto’s op Google Drive, maken we een back-up van ons financieel overzicht op Dropbox en bewaren we een kopie van ons paspoort op de Apple iCloud Drive.

De voordelen van de Cloud zijn duidelijk en kwantificeerbaar in tijd en geld, de risico’s zijn echter veelal kwalitatief van aard en minder zichtbaar. Om veilig te kunnen werken in de Cloud is het dus belangrijk om je goed voor te bereiden en in ieder geval rekening te houden met de volgende zaken:

 

 • De Cloud bestaat in verschillende varianten; de publieke-,
  private-, community- en hybride Cloud. Iedere vorm heeft zijn
  eigen kenmerken en daarbij horende voor- en nadelen. Door je
  te verdiepen in de verschillende vormen kun je bewust een
  keuze maken voor een oplossing die het beste past bij de
  structuur van je organisatie en de gegevens die je wilt opslaan.

 

 • De goedkoopste vorm is de publieke Cloud. Je weet dan
  niet altijd waar de gebruikte hardware zich bevind, de servers
  kunnen dus ook in het buitenland gestationeerd zijn en de
  gegevens kunnen vrij stromen tussen verschillende landen.
  Lokale (privacy)wetgeving kan bijvoorbeeld invloed hebben
  op de privacy van je gegevens. Duidelijke afspraken met
  de leverancier zijn dus gewenst als je data privacygevoelige
  informatie bevat! Dit kan bijvoorbeeld door middel van een
  verwerkersovereenkomst of een Service Level Agreement.

 

 • De ene leverancier is de andere niet. Als je eenmaal gekozen
  hebt voor een vorm van Cloud dienstverlening, heb je
  vervolgens de keuze uit verschillende leveranciers. ‘Welk
  beleid voert de leverancier en aan welke officiële informatiebeveiligingsnormen voldoet de partij?’ Vragen die je jezelf kunt stellen alvorens een keuze te maken.

 

 • Bekijk voordat je gaat werken in de Cloud welke data privacyof organisatiegevoelige informatie bevat en welke niet.
  Rangschik je data (dataclassificatie) en bepaal of en onder
  welke condities de gegevens veilig staan in de Cloud. Gebruik
  die kennis vervolgens om je Cloud optimaal in te richten en
  structuur aan te brengen.

 

 • Leg in de afspraken met de leverancier vast wie eigenaar is
  en blijft van de gegevens. Door de controle en zeggenschap
  af te kaderen voorkom je dat de gegevens zonder
  toestemming gebruikt worden door de Cloud-leverancier

 

 • Tot slot, weten jij en je collega’s welke mogelijkheden de
  Cloud precies biedt? En wat daar de voordelen, maar ook de
  risico’s van zijn? Als je alles uit de Cloud wilt halen is het
  raadzaam om een webinar of training te organiseren, via de
  leverancier of een andere externe partij. Zo is iedereen up-to-date en goed voorbereid op veilig werken in de Cloud!