• Veilig Digitaal toont elke dag nieuwe cyber informatie
 • Veel controlemogelijkheden op 1 plek
 • De juiste software om veilig te blijven
 • Helpdesk nodig? Kies de goede!
 • Waardering? Een donatie is welkom!

Wat kan ik doen als slachtoffer van cybercrime?

Vaak denken slachtoffers van cybercrime dat ze niet naar de politie kunnen omdat het “eigen schuld, dikke bult” is. Dat is niet zo. Het is heel belangrijk om melding te maken of aangifte te doen. 

Naast de politie, nog andere organisaties die jou kunnen helpen, namelijk:

Melding doen via Meld Misdaad Anoniem

U kunt ook anoniem melding maken van cybercrime bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Dit kan telefonisch via 0800 7000 of online via meldmisdaadanoniem.nl.

Algemene tips voor aangevers

Wanneer u slachtoffer bent geworden van cybercrime is het van belang dat u daarvan aangifte  doet bij de politie. Door aangifte te doen kan de politie in overleg met het Openbaar  Ministerie besluiten om een onderzoek te starten. En U helpt de politie en het OM bij het in  kaart brengen van criminaliteit. Hiermee kan de politie strafbare feiten prioriteren, opsporen  en meer slachtoffers voorkomen.

De volgende informatie is bedoeld om u te helpen bij het doen van aangifte.

Voor het doen van aangifte maakt u een afspraak bij het politiebureau bij u in de buurt.
Via www.politie.nl/mijn-buurt/politiebureaus kunt u politiebureaus in de buurt vinden en via  het algemene nummer van de politie 0900-8844 maakt u een afspraak. Wanneer u de afspraak  maakt is het verstandig om duidelijk te maken dat het om cybercrime gaat zodat het bureau  kan bepalen of een digitaal rechercheur bij het aangifteproces aanwezig moet zijn.

Het doen van een aangifte

Bij het opnemen van een aangifte wordt een aantal vaste gegevens genoteerd. Houd er  rekening mee dat naar de volgende gegevens gevraagd zal worden:

 • Persoonsgegevens van u en die van de mogelijke benadeelde indien u dat niet zelf bent  (inclusief adres- en contactgegevens). Vergeet niet om een geldig  identiteitsbewijs mee te nemen;
 • Doet u aangifte namens een ander: heeft u daarvoor machtiging gekregen? Neem deze  schriftelijke machtiging indien mogelijk dan mee;
 • Plaats(en) waar het feit gepleegd is;
 • Data en tijden waarop of waartussen het feit gepleegd is;
 • Voorkeur voor het verhalen van mogelijke schade op een verdachte;  
 • De wensen van het slachtoffer met betrekking tot slachtofferzorg;
 •  Relatie tussen slachtoffer en de (bv weggenomen/vernielde) goederen of data (bv  eigenaar, huurder, gebruiker).

Bij het aangiftegesprek zal een beschrijving worden gemaakt van het gepleegde feit en de  omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan de werkwijze van de dader. Het helpt hierbij als u  de benodigde stukken en bewijzen voor een mogelijk onderzoek kunt aanleveren.

Bij het beschrijven van het strafbare feit en de omstandigheden zullen u mogelijk de volgende vragen gesteld worden:

 • Hoe bent u op de hoogte geraakt van het strafbare feit?
 • Wat is de datum en het exacte tijdstip waarop het delict gepleegd of ontdekt is?
 • Op welke manier heeft u contact gehad met de verdachte (e-mail, telefonisch, chat, etc.)? Wat zijn de adressen hier van?
 • Welke handeling heeft tot een besmetting geleid? (downloaden, websitebezoek, etc.)
 • Eventuele details over betalingen.
 • Als er sprake is van hacken: wie maken er gebruik van de computer die gehackt is?
 • Welke maatregelen heeft u zelf genomen om het te voorkomen?
 • Zijn de door verdachte gedane handelingen buiten uw goedkeuring om verricht?
 • Is de getroffen computer nog beschikbaar voor eventueel technisch onderzoek en niet
  al vernietigd of opnieuw geïnstalleerd?

 

Bij het mogelijke onderzoek naar een strafbaar feit probeert de politie zo veel mogelijk  relevante informatie te verzamelen en analyseren. U kunt de politie hierbij helpen door, voor  zover mogelijk, de volgende zaken aan de politie te overhandigen (lees hier hoe u die kunt  veiligstellen):

 IP-adressen (bv 169.254.1.1);
 E-mailadressen (bv naam@domeinnaam.nl)
 E-mailberichten en e-mailheaders;
 Gebruikersnaam van de verdachte (in chats, facebook, instagram etc.);
 Internetadressen (URL, bv www.politie.nl);
 Telefoonnummers;
 Advertentienummer(s);
 Afbeeldingen;
 Logbestanden;
 Unieke gegevens (bijvoorbeeld een bitcoinadres);
 Encryptiegegevens;
 Et cetera

 

Voor het vastleggen en overhandigen van eerder genoemde zaken kunt gebruik maken van  meerdere middelen zoals:

 digitaal (bv cd-rom/usb-stick);
 printscreen;
 geprint op papier;
 foto.

 

Wij adviseren u nooit betalingen te doen aan de verdachte. Heeft u toch betalingen verricht  dan zijn de volgende gegevens voor de politie van belang:

 IBAN bankrekeningnummer(s) (bankafschriften bijvoegen);
 Kwitanties;
 Gegevens gebruikte valuta, betaalmiddel en betaalwijze;
 Gegevens begunstigde;
 Bitcoinadressen (wallets);
 Moneygram / Western Union registratienummers.