HOME » INFORMATIE » Strijd tegen kinderporno

Nieuwe opsporingsmethode ontwikkeld in strijd tegen kinderporno

Computerwetenschappers hebben een nieuwe techniek bedacht om beeld- en videomateriaal te analyseren op kinderpornografisch materiaal. Door simpelweg ruis te bestuderen is het mogelijk om kindermisbruik vast te stellen. Internationale opsporingsorganisaties hebben al interesse getoond.

Zo werkt de nieuwe opsporingsmethode

Foto’s en video’s zijn nooit perfect: ze bevatten altijd wel ergens een vlekje of andere vorm van ruis. Deze is niet altijd zichtbaar met het blote oog, maar is wel degelijk aanwezig. De oorzaak daarvan ligt bij het productieproces van de beeldsensor.

Die kleine imperfecties in de sensoren zijn als een vingerafdruk; ze zijn uniek en je kunt er gemaakte beelden en camera's mee aan elkaar koppelen.. Als je het ruispatroon van een sensor kent, dan kun je foto’s en video’s aan elkaar koppelen. Je kunt het vergelijken met ballistisch onderzoek. Elk vuurwapen laat een kenmerkend patroon achter als er een kogel wordt afgevuurd. Aan de hand van dat patroon kunnen forensische experts een kogel aan een plaats delict koppelen en een wapen koppelen.

Veel interesse voor Nederlands opsporingsmodel

Guru Bennabhaktula, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Spaanse universiteit van León, bedacht en ontwikkelde voor zijn promotieonderzoek een machine learning-model om de ruis uit beeld- en videomateriaal te halen en analyseren. Zijn model kan gebruikt worden als nieuw opsporingsmiddel voor opsporings- en handhavingsinstanties.

Als agenten bijvoorbeeld een camera aantreffen bij een verdachte, kunnen rechercheurs onderzoeken of het apparaat is gebruikt om kinderporno mee te maken. Het beeld- en videomateriaal kan gekoppeld worden aan foto’s en video’s die op internet of het dark web zijn gedeeld en verspreid.

Dit doet de politie tegen kinderporno

De politie bij u in de buurt heeft een team dat zich bezighoudt met de bestrijding van kinderporno, namelijk het Team ter bestrijding van Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (TBKK). In Nederland zijn er elf van dat soort teams. Deze teams werken nauw samen met de zedenpolitie omdat kinderporno en andere zedendelicten vaak samengaan. Zij geven opvolging aan meldingen van kinderporno en draaien zaken om zowel daders als slachtoffers te identificeren en uit hun situatie te halen.

Het team ter bestrijding van kinderpornografie van de Landelijke Eenheid ondersteunt de regio's en houdt zich daarnaast bezig met internationale onderzoeken en complexere zaken als het gaat om de (digitale) opsporing en bestrijding van kinderporno. Het team richt zich op de volgende zaken.

  • Opsporen van makers van kinderporno.
  • Ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen. Zoals een database met aangetroffen afbeeldingen en de software om nieuwe afbeeldingen met de database te vergelijken en zo makkelijker daders en slachtoffers op te sporen. Zo kan het team kijken of het gaat om bekend of nieuwe materiaal. Staan de afbeeldingen niet in de database? Dan gaat het mogelijk om nieuw materiaal.
  • Vaststellen of het gaat om recent gemaakte afbeeldingen. Want dan wordt het betreffende kind misschien nog steeds wordt misbruikt. Via onderzoek wordt dan alles op alles gezet om het slachtoffer, plaats van delict en verdachte te achterhalen.

Dit kunt u doen als u kinderporno tegenkomt

U kunt op verschillende manieren melding of aangifte doen van kinderporno.

  • Bent u kinderporno tegengekomen in een chatapp of via social media? Meld dit aan ons via het nummer +31 (0)6 428 346 35 of kijk hier.
  • Leest u op een forum dat personen kinderporno uitwisselen? Of merkt u dat personen minderjarigen seksueel benaderen bijvoorbeeld via een chatsite of via een webcam? Deze informatie kunt u delen via het Expertisebureau Online Kindermisbruik. Hier wordt de situatie beoordeeld en gewogen*.
  • Wanneer u een vermoeden heeft van actueel misbruik van een minderjarige (bijvoorbeeld in het geval van webcamseks) en het slachtoffer en/of de locatie is bekend, maak dan melding via 112. Zijn het slachtoffer en locatie niet bekend, belt u dan met 0900-8844.** Voor het eerste onderzoek om slachtoffer, verdachte en/of locatie te achterhalen, gebruikt de politie onder andere e-mailadressen, nicknames, telefoonnummers en het IP-adres (uniek internetadres van een computer). Noteert u deze en/of maak een screenshot van uw beeldscherm.;
  • Wilt u aangifte doen? Bel dan met de plaatselijke politie via 0900-8844;
  • Teksttelefoon alarmnummer: 0800-8112 (voor doven en slechthorenden). Teksttelefoon politie algemeen: 0900-1844 (voor doven en slechthorenden);
  • Let op: het opsporen van criminaliteit rondom kinderporno is een taak van de politie. Ga niet zelf actief op zoek naar kinderporno en doe niet mee aan verspreiding hiervan. Dit is strafbaar. Personen die wel actief op zoek gaan naar strafbaar beeldmateriaal, kunnen reeds lopende onderzoeken verstoren of lopen de kans zelf onderwerp te worden van een politieonderzoek.

* De melding wordt in eerste instantie in behandeling genomen door medewerkers van Expertisebureau Online Kindermisbruik op internet. Zij beoordelen uw melding op basis van hun professionaliteit, ervaring en binnen de wettelijk gestelde kaders. De politie werkt nauw samen met het Expertisebureau Online Kindermisbruik op internet. Na zorgvuldige beoordeling van de door u verstrekte informatie, besluit de medewerker deze al dan niet zelfstandig dan wel in samenwerking met de politie af te handelen. U wordt geïnformeerd over de afhandeling.

** Vaak is op het moment van melden onbekend om wie en waar het precies gaat. Dit kan vaak ook niet meteen worden vastgesteld. Ook door de politie niet. Belt u daarom in gevallen waar het slachtoffer en locatie onbekend zijn met 0900-8844.