Vind jij Veilig Digitaal leuk en interessant? Steun en doneer een 'kopje koffie'

VEILIG DIGITAAL

Translate this page:


Veilig werken in het algemeen

 • Zet een automatisch codeslot op uw toetsenbord dat in werking treedt als het drie minuten niet wordt aangeraakt.
 • Stel op uw tablet een functie in zodat na tien keer foutief inloggen alles automatisch wordt gewist.
 • Geef alleen direct betrokkenen rechten op een aparte schijf in de computer. Doe dit ook voor agenda’s, afspraken kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Of maak gebruik van SharePoint, waarbij alleen de leden rechten hebben.
 • Geef per e-mail verstuurde vertrouwelijke documenten een wachtwoord.
 • Houd uw loginwachtwoord ook echt voor uzelf.

Tips voor een goed wachtwoord

 • Een  wachtwoord moet eenvoudig genoeg zijn om te onthouden en sterk genoeg om niet makkelijk te kunnen kraken, dus gebruik: hoofdletters, kleine letters, cijfers, tekens en minimaal 12 karakters. Hoe langer, hoe sterker
 • Maak een verdeling naar de domeinen waarop je werkt: gebruik één wachtwoord voor zakelijk werk, één voor e-mail, één voor correspondentie met banken en dergelijke, één voor social media, enzovoort.
 • Bewaar wachtwoorden in een wachtwoord-kluis, zoals Keepass. Of in een beveiligde Excel-sheet.

Handige systemen voor meer veiligheid

 • Het regelen van rechten wie documenten mag lezen, afdrukken, kopiëren en archiveren, is instelbaar in de Active Directory.
 • Er bestaan printers en kopieermachines die uitsluitend werken voor die personen die er toegang toe hebben.
 • Er zijn systemen die een document pas uitgeven als de betrokken persoon ter plekke is.
 • Een PDF kunt u niet-afdrukbaar en niet-kopieerbaar maken.
 • Met Windows-L kunt u uw computer locken wanneer u even weg moet. Daarna logt u opnieuw in.