Het Veilig Digitaal Magazine is een gratis maandelijks verschijnend magazine. In het magazine vindt u actueel cybernieuws, voor u verzamelt uit diverse open bronnen.

Het wil bijdragen aan uw informatiepositie voor een veilig digitaal bestaan.

Het actuele magazine 

eerdere edities....

Veilig Digitaal Magazine