HOME » Missie

Het internet is hét medium voor informatie-uitwisseling, sociale activiteiten, samenwerking en commercie. Internet helpt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en stimuleert de economische en democratische ontwikkeling van landen.

Het internet is ook een medium vol gevaren.

 

VEILIG DIGITAAL stelt zich tot doel u te informeren omtrent deze gevaren en wil een portal zijn waar u informatie kunt vinden, die deze gevaren tot een minimum beperken.

Hiervoor worden diverse open bronnen geraadpleegd en de informatie wordt via deze website gebundeld.

 

VEILIG DIGITAAL is opgezet door Willem Bosgra, in het dagelijks leven al meer dan 43 jaar werkzaam voor de Nationale Politie,  nu als taakaccenthouder Digitale Criminaliteit van het politiebasisteam Enschede en lid van het Cybernetwerk Oost Nl van de Nationale Politie.

 

De website – voorheen genoemd Secure Computing – werd in eerste instantie in het leven geroepen om de collega’s van het politiebasisteam Enschede te informeren omtrent verschijningsvormen van digitale criminaliteit.

Dit is later – onder de noemer VEILIG DIGITAAL- uitgebouwd tot zijn huidige verschijningsvorm en beschikbaar gesteld voor een ieder, onder het motto:

"Preventie boven herstel"