HOME » Missie

Hiervoor worden diverse open bronnen geraadpleegd en de informatie wordt via deze website gebundeld.

 

VEILIG DIGITAAL is opgezet door Willem Bosgra, in het dagelijks leven al meer dan 43 jaar werkzaam voor de Nationale Politie,  nu als taakaccenthouder Digitale Criminaliteit van het politiebasisteam Enschede en lid van het Cybernetwerk Oost Nl van de Nationale Politie.

De website – voorheen genaamd Secure Computing – werd in eerste instantie in het leven geroepen om de collega’s van het politiebasisteam Enschede te informeren omtrent verschijningsvormen van digitale criminaliteit.

Dit is later – onder de noemer VEILIG DIGITAAL- uitgebouwd tot zijn huidige verschijningsvorm en beschikbaar gesteld voor een ieder, onder het motto:

                          "Preventie boven herstel"