HOME » OPSPOREN » Google expert zoeken

Stel dat je wilt weten tot welke diersoort de walvis behoort. Dan kun je natuurlijk het zoekwoord walvis intypen.. Dat levert echter ontelbare hits op.. De truc is echter niet zoveel mogelijk hits te scoren, maar juist zo weinig mogelijk, relevante, hits.  

Beter is het om in gedachten net te doen alsof je het document dat je zoekt, zelf hebt geschreven.
Hoe zou je het antwoord op de vraag over de
regenworm dan geformuleerd hebben?
Waarschijnlijk zoiets als: “De walvis is familie
van” of “De walvis behoort tot”.

Tik je deze zin, tussen aanhalingstekens, in het zoekvenster van Google, dan krijg je slechts een klein aantal hits (!), die alle antwoord geven op de vraag tot welke diersoort de walvis behoort. Wees dus geen vragensteller, maar verplaats jezelf in de auteur van de website.

In het voorbeeld hiernaast wordt de zoekvraag tussen aanhalingstekens gezet. Dat is een zogenaamde ‘Google-operator’. Hiermee kun je aangeven dat je een exacte overeenkomst met de door jou ingegeven woorden als zoekresultaat wenst.

Door gebruik te maken van Googleoperatoren kan je veel gerichter zoeken. Operatoren staan altijd in onderkast en het zoekwoord staat meestal direct achter de operator (dus zonder spatie).

In de volgende voorbeelden staat
xxxxxx voor het zoekwoord cq. de zoekwoorden.
Let op: deze operatoren werken alleen in het
zoekprogramma Google.


Zet je een zoekvraag tussen aanhalingstekens, dan zoekt Google op het web naar pagina's waarop exact dezelfde woordcombinatie voorkomt (zie boven).

Met een sterretje (*) maak je een zogenaamde 'wildcard' in je zoekopdracht. Op de plaats van het sterretje komt het woord (of woorden) die je niet weet. Was het nou Jan Peter Balkenende of Jan Pieter Balkenende? Type dan in: "Jan *
Balkenende". Het sterretje werkt alleen in de plaats van een heel woord in een hele zin (tussen aanhalingstekens). Met het zoekwoord kerk* vindt je geen informatie over de 'kerkuil' oid.

Door gebruik te maken van drie punten (...)
kun je een bereik aangeven bij allerlei
numerieke waardes, zoals gewichten,
jaartallen en prijzen. Je wilt bijvoorbeeld
weten hoeveel verkeersdoden er zijn gevallen
tussen 2003 en 2007. Je zoekopdracht kan er
dan als volgt uitzien: verkeersdoden nederland 2003...2007. Let op: de cijfers mogen geen spaties of puntjes bevatten: 20.000 wordt 20000.

De tilde-operator (~) geeft de zoekresultaten weer, in combinatie met de synoniemen van het zoekwoord. Stel: je wilt iets weten over ‘computers’ en je typt ~computer, dan zoekt Google ook op woorden met dezelfde betekenis, zoals ‘pc’, ‘laptop’ en ‘hardware’.

Google negeert losse getallen en letters en
veel algemeen voorkomende woorden zoals
'en', 'het', 'waar' en 'hoe', omdat ze de
zoekopdracht vertragen zonder dat het een
beter zoekresultaat oplevert. Is een algemeen
woord of cijfer essentieel voor de
zoekopdracht, plaats er dan een plusteken (+)
voor, of plaats het geheel tussen
aanhalingstekens. Wil je bijvoorbeeld zoeken
naar Star Wars, Episode I, dan ziet je zoekopdracht er zo uit: Star Wars, Episode +I
of zo: "Star Wars, Episode I".

Door gebruik te maken van het minteken (-) kun je bepaalde woorden in je zoekbewerking uitsluiten. Stel je bent op zoek naar informatie over suiker, maar je hebt geen zin om door alle sites heen te spitten met recepten waarin een schepje suiker is
verwerkt. Google dan suiker -recept. Hierdoor
worden alle sites met het woord 'recept' genegeerd.


Niet alle sites hebben een eigen zoekfunctie. Je kunt met Google alle pagina's van één specifieke website doorzoeken door de gewenste zoekterm(en) in te voeren, gevolgd door het woord 'site:' en de betreffendedomeinnaam.

Bijvoorbeeld: Je bent op zoek naar de toelatingseisen die vermeld staan op de site van de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Je zoekopdracht ziet er dan als volgt uit: toelatingseisen site:www.rug.nl.

 

Je zoekopdracht ziet er dan als volgt uit: toelatingseisen site:www.rug.nl.

Ook bij sites die wel een eigen zoekfunctie hebben loont het de moeite om de siteoperator te gebruiken. Google vindt vaak meer
treffers dan de zoekfunctie op de site zelf. Met de site-operator kun je je zoekopdracht ook beperken tot een bepaald domein.

Bijvoorbeeld: site:edu zoekt alleen op sites van Amerikaanse universiteiten (wetenschappelijk), site:mil zoekt alleen op sites van de Amerikaanse defensie (militair) en site:int zoekt op sites van internationale organisaties (regelgeving o.a. EU en VN).


Met behulp van de intitle-operator geef je Google de opdracht om enkel te zoeken in de titels van een webpagina. Bijvoorbeeld: de zoekopdracht woekerpolis levert ruim 140 duizend hits op. De zoekopdracht intitle:woekerpolis levert 'slechts'
3.200 sites op, namelijk alleen die websites, die het woord 'woekerpolis' in de titelbalk hebben staan.

Bij meerdere zoektermen kan men beter
allintitle: gebruiken. Bijvoorbeeld: de
zoekopdracht allintitle:wouter bos levert
alleen websites op die de naam 'Wouter Bos'
in de titelbalk hebben staan. Grote kans dat
deze sites voor het grootste deel over Wouter
Bos gaan.

Met de inurl-operator geef je Google de opdracht om enkel resultaten weer te geven waarbij het zoekwoord in de adresbalk van de website (de url) voorkomt.

De allinurl-operator doet hetzelfde als de
inurl-operator, maar dan voor meerdere
zoektermen.

Door gebruik te maken van de filetype-operator kun je de zoekopdracht beperken tot bepaalde document-types, zoals pdf, doc, ppt etc. Stel: je zoekt het jaarverslag van een bedrijf. Grote kans dat dat jaarverslag als pdf-bestand op de website van dat bedrijf staat. Je zoekopdracht kan er dan als volgt uitzien: bedrijfsnaam jaarverslag filetype:pdf

Met de define-operator vraag je Google om
definities te geven van het opgegeven
trefwoord. Een soort woordenboek dus. Zo
levert de zoekopdracht define:ratificatie het
volgende resultaat op: ‘Ratificatie is de
officiële bekrachtiging van een internationaal
verdrag door een land’.

Met de related-operator geeft Google verwante pagina’s weer van de opgegeven website.
Bijvoorbeeld: related:www.mindef.nl (= Ministerie van Defensie) levert een lijst op met sites van andere ministeries, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, het Veteraneninstituut, de
Nederlandse Ambassades etc.

De movie-operator verzamelt Engelstalige
recensies van de opgegeven film.
Bijvoorbeeld: movie:casino royale

link:xxxxxx


Door het gebruiken van de link-operator kun je nagaan welke sites een link hebben naar de betreffende website of webpagina. Deze operator is echter zeer onbetrouwbaar en zal niet alle linken weergeven die Google kent.

Om pagina’s te vinden die of de zoekterm A of de zoekterm B bevatten, gebruik je de
operator ‘OR’ (in hoofdletters) tussen de
zoektermen (met spatie). Als je bijvoorbeeld
wilt zoeken naar een vakantie in Londen of
Parijs, voer je het volgende in: vakantie
londen OR parijs.

Met de stocks-operator vraag je Google om
informatie te geven over de beursnoteringen en de aandelen van bedrijven en ondernemingen.
Bijvoorbeeld: stocks:fortis

Google bewaart van ieder webpagina een
kopie (een cache). Met de cache-operator kun
je de laatst bewaarde versie van een
webpagina opvragen. Wanneer je extra
zoekwoorden opgeeft, zullen die in het vet en
in een opvallende kleur op de gecachte pagina worden weergegeven.

Met deze operator vind je allerlei informatie over een bepaalde site. De zoekopdracht
info:www.abnamro.nl geeft bijvoorbeeld informatie over websites die overeenkomsten vertonen met de abnamro-site, laat sites zien die linken naar www.abnamro.nl, toont alle pagina's van de abnamro-site en laat sites zien waarin de term www.abnamro.nl voorkomt.

Alleen geïnteresseerd in informatie van de
laatste 3 maanden? Typ dan achter uw
zoekterm(en) date:3. Hetzelfde kun je doen
met date:6 en date:12 voor informatie van de
laatste 6 of 12 maanden. Meer selecties kan
Google niet maken. Bovendien kijkt Google
enkel naar de datum waarop de informatie op het internet geplaatst is, dus niet naar de
datum waarop het document is opgemaakt!

Je kunt Google gebruiken om verschillende eenheden (zoals lengte, gewicht, massa, valuta) om te rekenen. Wil je weten hoeveel centimeter 27 inch is, zet de gewenste conversie dan als volgt in het zoekvenster: 27 inch in cm.
Google rekent het vervolgens voor je uit (= 68,58 cm).

Ook weten hoeveel 17% van 456 is? Type dan in het zoekvenster 17% of 456 (= 77,52).