Home » Opsporen » OSINT

OPEN SOURCE INTELLIGENCE


Wat is OSINT zult u zich wellicht afvragen? OSINT staat voor Open Source Intelligence en omvat de methode om informatie en inlichtingen middels openbare bronnen te verzamelen. Dit hoeft niet altijd in de vorm van geschreven tekst te zijn. Ook (digitale) foto’s, video- en audiofragmenten kunnen, indien zij op de juist wijze geanalyseerd en verwerkt worden, cruciale inlichtingen bevatten welke gebruikt kunnen worden voor het effectief bestrijden van criminele activiteiten, zoals fraude of oplichting, het handhaven van de openbare orde of het waarborgen van de internationale veiligheid.

Informatie is, in ons huidige medialandschap, overal en in overvloed verkrijgbaar. Vrijwel alle informatie is vandaag de dag terug te vinden op het World Wide Web. Kranten worden gedigitaliseerd en ook televisieprogramma’s zijn terug te kijken via dit digitale medium. Maar ook gerechtelijke uitspraken, verslagen van hoorzittingen of de financiële achtergronden van personen en bedrijven zijn tegenwoordig op eenvoudige wijze terug te vinden.

Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen het Internet voornamelijk gebruiken om met elkaar te communiceren. Zo maken op dit moment meer dan 9 miljoen Nederlanders gebruik van Facebook. Opsporingsinstanties, particuliere fraudebestrijders en inlichtingendiensten maken uiteraard dankbaar gebruik van de, in sommige gevallen, vertrouwelijke informatie die men bewust of onbewust publiceert op dergelijke social media-accounts. Deze vorm van het vergaren van inlichtingen wordt ook wel aangeduid als SOCMINT (Social Media Intelligence).De broncode van een webpagina:

Wat is broncode?

 

De broncode is een aanwijzing naar een computer toe die daarmee laat zien hoe een webpagina er moet komen te zien. Het is in feite de achtergrond taal waar elke computer mee werkt.

Een programmeur of webbouwer voert deze code in.

Hoe bekijk ik een broncode?

Er zijn verschillende manier om de broncode te achterhalen:

  • Door op ctrl + u te drukken op je toetsenbord.
  • Door bovenaan op Beeld te drukken om vervolgens Paginabron te kiezen.
  • Of door met de rechtermuisknop te klikken om vervolgens Paginabron weergeven te kiezen.

Wat staat er onder anderen in de broncode?

De broncode geeft informatie weer over de meta description en de title tag. Deze worden weergegeven als meta name = ”description” en <title> en </title>.

In feite zijn deze codes HTML codes. Om deze codes te zoeken kun je het makkelijkste, zodra je in de bronpagina zit zoals hierboven beschreven, op ctrl + f drukken. Hiermee kun je typend vinden waar je naar zoekt.