HOME » OPSPOREN » OSINT

OPEN SOURCE INTELLIGENCE

OSINT staat voor Open Source Intelligence en omvat de methode om informatie en inlichtingen middels openbare bronnen te verzamelen. Dit hoeft niet altijd in de vorm van geschreven tekst te zijn. Ook (digitale) foto’s, video- en audiofragmenten kunnen, indien zij op de juist wijze geanalyseerd en verwerkt worden, cruciale inlichtingen bevatten welke gebruikt kunnen worden voor het effectief bestrijden van criminele activiteiten, zoals fraude of oplichting, het handhaven van de openbare orde of het waarborgen van de internationale veiligheid.


OSINT FRAMEWORK

Het OSINT framework is gefocust op het vergaren van informatie uit open bronnen en beschikbare openbare tools met als doel het vinden van openbare OSINT bronnen.


RIPE

IANA