• Online shoppen?
  • Pas op voor nep webshops!
  • Kijk onder Specials - Online shoppen
HOME » SPECIALS » Deep web, dark web

Deep web, Dark web

Aan de mogelijkheden op het dark web lijken geen grenzen en limieten te zitten, en dikwijls wordt het dark web in de media in verband gebracht met criminele activiteiten.

In deze special wordt ingegaan op de onderwerpen deep web, dark web en de Tor browser. Hoe verhouden deze begrippen zich tot elkaar? Mag je eigenlijk wel op het dark web zitten? En hoe riskant is dat nu precies? 


Deep web, Dark web