HOME » SPECIALS » Wangiri fraude

Wangiri fraude

''Wangiri'' is een Japans term en betekent ''één keer overgaan en stoppen''. Achter deze vorm van fraude zitten criminele organisaties, die veel geld 'verdienen' met deze praktijken.

Via computers worden duizenden nummers in één keer gebeld met als doel dat er zo veel mogelijk mensen opnemen of terugbellen naar het betaalde nummer.

WANGIRI FRAUDE