HOME » SPECIALS » WBNI (wet beveiliging netwerk en informatiesystemen)

Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen

Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering.

In verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (voorheen Cybersecuritywet)