Via het internet zijn er diverse mogelijkheden om gegevens en informatie te controleren. Hiermee voorkomt u dat U slachtoffer wordt van oplichting, het kopen van gestolen goederen enzovoort. Check een en ander via een link hieronder.

Welke gegevens kunt u gebruiken?

U kunt zoeken aan de hand van de volgende gegevens:

  • IBAN-nummer (gebruik alleen letters en cijfers, bijv. NL05123412341234123400)

  • E-mailadres (niet van toepassing voor Marktplaats-adressen - lees meer)

  • Telefoonnummer (gebruik alleen cijfers, bijv. 0201234567)

  • De url van een webwinkel (bijv. www.eenwinkel.nl)

Let op!

Als uw zoekactie naar mogelijke meldingen over de (ver)koper niets oplevert, wil dit NIET zeggen dat u geen enkel risico loopt bij een verdere transactie. U kunt aan de check dan ook geen rechten ontlenen. Het wil alleen zeggen dat er op dit moment geen (negatieve) meldingen bekend zijn. Blijf dus altijd alert en gebruik uw gezonde verstand. Wanneer iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo!

Krijgt u WEL te horen dat er negatieve meldingen zijn over de (ver)koper met wie u zaken wilt doen, denk dan goed na of u door wilt gaan met de verdere transactie. Vraag eventueel extra waarborgen van de persoon met wie u zaken doet.