VEILIG DIGITAAL is in 2012 opgezet door Willem Bosgra, in het dagelijks leven  ruim  46 jaar werkzaam geweest  voor de Nationale Politie, waarvan de laatste 10 jaar als  taak-accenthouder Digitale Criminaliteit van het politiebasisteam Enschede .

Deze website was in eerste instantie alleen toegankelijk voor politieambtenaren om het kennisniveau van de politieambtenaren te verhogen, maar is openbaar gezet voor een ieder. Dit om slachtofferschap door cybercrime te voorkomen door relevante informatie met u te delen.

De Veilig Digitaal website informeert bezoekers over de risico's van het gebruik van digitale media en hoe ze deze risico's kunnen verminderen. De website biedt praktische tips en adviezen voor een veiliger gebruik van internet, smartphones, sociale media, e-mail en andere digitale technologieën.

Met de toenemende digitalisering van onze samenleving, is het belangrijker dan ooit om bewust om te gaan met digitale technologieën. Mensen worden dagelijks blootgesteld aan online bedreigingen, zoals hackers, malware, phishing-aanvallen en identiteitsdiefstal. De website "Veilig Digitaal" is ontworpen om de bezoekers te helpen deze bedreigingen te herkennen en te voorkomen.

Op de website vindt u informatie over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale beveiliging. U krijgt praktische tips over hoe u uw wachtwoorden kunt beveiligen, hoe u uw privégegevens kunt beschermen en hoe u uw computer en andere apparaten kunt beveiligen tegen malware en virussen.

Bovendien biedt de website een uitgebreide bron van informatie over sociale media, waaronder hoe u uw online privacy kunt beschermen, hoe u uw online reputatie kunt beheren en hoe u uw kinderen kunt beschermen tegen gevaren op internet.

In een tijd waarin digitale technologie een onmisbaar onderdeel is geworden van ons dagelijks leven, is het belangrijk om bewust om te gaan met de risico's en uw digitale veiligheid te waarborgen. Daarom wordt er ook aandacht besteed aan een varia van technologische ontwikkelingen.

Bezoek daarom regelmatig de website "Veilig Digitaal" voor up-to-date informatie en praktische tips voor een veiliger gebruik van digitale media.